Martin Vrátník - překlady, tlumočení a včelaření

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
  Česká verze

Deutsch-tschechisches Imker-Wörterbuch

E-Mail Drucken PDF

Beim Studium fremdsprachiger Fachtexte stoßen wir oft an Fachbegriffe, die nicht in den gängigen Wörterbüchern zu finden sind. Deswegen bringe ich Ihnen ein deutsch-tschechisches Imker-Wörterbuch. Als Fundament für diese Sammlung nutzte ich die Zeitschrift Včelařství, die in den Jahren 1994 und 1995 ausgewählte Vokabeln publizierte. Das Wörtebuch erweiterte ich über einige Vokabeln und werde mich bemühen es noch weiter zu vertiefen. Sollten sie Fehler, oder fehlende Vokabeln entdecken, geben sie mir bitte bescheid.

 

Für die Suche, klicken sie auf den entsprechenden Buchstaben oder drücken sie gleichzeitig Ctrl+F um mit der Suche zu beginnen.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Abart e odrůda
Abbaumechanismus s mechanismus odbourávání
Abblenden s zastínění (čelní stěny úlu)
abdeckeln odvíčkovat
Abdecklungsgabel e odvíčkovací vidlice
Abdecklungsgefäß s odvíčkovací nádoba
Abdecklungshobel r odvíčkovací hoblík
Abdomen s zadeček
Abdrift r úlet (pesticidu)
Abfall r měl
Abfangkäfig r odchytávací klícka
Abfangzange e vychytávací kleště
abfegen smetat
abflammen ožehnout plamenem
Abflammlampe e letovací lampa
Abfüllbehälter r nádoba na stáčení medu
Abfüllen von Honig stáčení medu
Abfüllkübel r vědro na stáčení medu
Abgas s výfukový plyn
abgestorbenes Bienenvolk uhynulé včelstvo
Abhorchen s der Bienenvölker odposlouchávání včelstev
abiotisch abiotický
Abkehfeder e kosinka
Abkehrbesen r smetáček
Abkehrbeserl s smetáček
abkehren smést
Abkehrkasten r rojáček pro smetenec
Abkehrtrichter r smyk
abklopfen sklepat (včely)
Ableger r oddělek
Ablegerkasten r plemenáček
Abnehmen s des Honigraumes odebrání medníku
Abschlosswabe e krycí plást
Abschreibung e odpis
abschwefeln vysířit
Absorption e absorpce
Absperren s omezení matky mřížkou
Absperrgitter s mateří mřížka
Absperrschied s přepážka s mateří mřížkou
Abstammung e původ
Abstammungnachweis r průkaz původu
Abstandsbügel s mezerník
Abstandsknopf r mezerník
Abstandsrechen r mezerníkový hřeben (v listovácích)
Abstecken s der Königin uzavření matky do poklopky
abstehende Flügel vyvrácená křídla (při akarináze)
Abstechen s der Königin ubodání matky
abstossen sklepat (včely)
abtrommeln vybubnovat
Abtropfrost r rošt na odkapávání medu
Abwehrmechanismus r obranný mechanismus
ACA (Austrian Carnica Association) Rakouský spolek chovatelů kraňky
ACA-Leistungsprüfung kontrola užitkovosti v ACA
Ackerbohne e bob obecný
Ackerhahnenfuss r pryskyřník rolní
Ackerkratzdistel r pcháč oset
Ackerminze e máta rolní
Ackerrandstreifenprogrammn s program, při kterém se na okrajích polí nepoužívají pesticidy a hnojiva
Ackersenf r hořčice rolní
Ackerwildkräuter e polní plané rostliny
Ackerziest r čistec roční
Ader e žilka
ADI-Wert r množství pesticidu (mg/kg hmotnosti těla na den), které je možno přijímat v potravě denně během života, aniž by došlo k prokazatelným škodám na zdraví
adult dospělý
Aerosol s aerosol
Aerosprühmittel s přípravek pro letecký postřik
afrikanische Bienen africké včely
afrikanisierte Bienen afrikanizované včely
After r řiť
Afterdrohne e trubec z hrboplodu
Afterkönigin e dělnice-trubčice
Afterschwarm r poroj
aggresiv agresivní, útočný
Ahorn r javor
Ahornzierlaus s Drepanosiphon platanoides (mšice)
AID Auswertungs und Informationsdienst r Vyhodnocovací a informační služba pro výživu, zemědělství a lesy v SRN
Akarizid s akaricid
Akazie e akát, robinie
Akklimatisation e aklimatizace
Akkumulation e akumulace
Aktionsradius r akční rádius
akustische Verständigung der Honigbienen akustické dorozumívání včel
akute Paralyse e akutní paralýza, viróza
akute Toxizität e toxicita při jednorázovém příjmu látky
Albertiblätterstock r listovák Albertiho
Albertizange e kleště Albertiho
Algiermalve e sléz lesní
Allergie e gegen Bienengift alergie na včelí jed
Allermannsharnisch r česnek hadí
Alter s stáří, věk
Alternativimker r alternativní včelař
Altwabe e starý plást
Ameise e mravenec
Ameisensäure e kyselina mravenčí
Aminosäure e aminokyselina
Ammenbiene e kojička
Amöbenkrankheit e amébová nákaza
Amöbenseuche e amébová nákaza
Ampfer r šťovík
anaphylaktischer Schock anafylaktický šok, prudká reakce po včelím bodnutí
anatolische Bienen anatolské včely
Anbau r von Bienengewächsen pěstování včelařských rostlin
Anbauten an Rähmchen voskové můstky na rámcích
Anbrüter r sádka (při chovu matek)
Anbrüterkasten r sádka (při chovu matek)
anerkannte Belegstelle e uznaná oplozovací stanice
anerkannte Besamungstelle e uznaná oplozovací stanice
anerkanter Züchter uznaný chovatel
Anerkennungswerfahren s uznávací řízení
Anflugbrettchen s leták
Anflugklappe e sklopný leták
Anflugnische e česnová předsíňka
angeborene Neigungen im Bienenfolk přirozené sklony ve včelstvu
Angebot s nabídka
Angel e čep
Anhang r přívěsek
Anlöbrett s podložka pro zatavování
Anlockmittel s atraktant
anlöten lepit
Anlötlämpchen s zatavovací lampička
Anpassungsfähigkeit e přizpůsobitelnost
Ansagedienst für die Imker signalizační služba pro včelaře
Anschaffungskosten e pořizovací náklady
anstecken nakazit
Anstecktisch r nasazovací truhlík při prohlídkách zadováků, kozlík
Anstrich r von Bienenwohnungen nátěr úlů
Antennen e tykadla
Anthere e prašník
Anwender r uživatel
Anwendungsvorschrift e pokyny pro používání
Anzeigepflicht e für Bienenstände povinnost oznámení stanovišť
Apfelbaum r jabloň
Apfelsine e pomeranč
Aphiden e mšice
Aphizid s přípravek proti mšicím
Apimondia-Internationaler Verband der Bienenzüchter-Vereinigungen Mezinárodní svaz včelařských asociací
Apitherapie e apiterapie
Applikationstechnik e technika použití
Aprikose e meruňka
Arbeiterin e dělnice
Arbeiterinnenbrut e dělničí plod
Arbeiterinnengelege s hrboplod
Arbeitsbiene e dělnice
Arbeitsleistung der Biene pracovní výkonnost včel
Arbeitsraum r pracovní prostor
Arbeitsteilung e dělba práce
Arbeitstisch r pracovní stůl
ARGE der Deutschen Bieneninstitute Pracovní společenství německých výzkumných včelařských ústavů
Aroma s aroma
Arsentoxikose e otrava arsenem
Art e druh
Artenreichtum s druhový fond (rostlin pro včely)
Arzneimittel s léčivo
Assimilation e asimilace
Aster e astra
Atemgift s respirační jed
Atemloch s průduch, stigma
Atemorgan s dýchací orgán
Atemschutzgerät s respirátor
ätherische Öle éterické oleje
Atmosphäre e ovzduší
Atmung e dýchání
Atrophie e atrofie
Attest s atest
Aufbau r von Ablegern výstavba oddělků
Aufbewahrung e krátkodobé skladování
Auffangstreifen r startovací proužek
Auffütterung im Herbst krmení na podzim
Aufkaufspreis r nákupní cena
Aufketten s řetízkování včel při stavbě
Aufmachung e vkusná úprava (zboží při prodeji)
Aufsatz r nástavek
Aufsatzkasten r nástavek
Aufsatzzarge e nástavek
aufsetzen nasadit
Aufstellung e der Bienewölker rozestavění úlu
Aufwand r an Mitteln vynaložení prostředků
Aufwandmenge e dávka postřiku na hektar
Aufzuchtverfabren s postup odchovu
Auge s oko
Augustschau r podzimní prohlídka
aus Zwei mach Drei metoda rozmnožování, při které se z části dvou silných, ale ještě nikoliv v rojivé náladě jsoucích včelstev, vytváří na přelomu května a června třetí včelstvo
ausbeuten sbírat nektar a pyl
Ausbreitung e von Schadstoffen šíření škodlivin
ausdauernder Weisenkötreich r rdesno hadí kořen
Ausfälle e ztráty
Ausfall-Sonnenblume e slunečnice z výdrolu
Ausflugrichtung e směr výletu
Ausgangsmaterial s výchozí materiál
Ausgleichen s der Völker vyrovnávání včelstev
Auslandshonig r zahraniční med
Auslassen s des Wachses rozpouštění vosku
Auslaufhahn r výpustný kohout
Ausleckenlassen der Waben ponechání plástů k vylízání
Auslese e výběr
Auslöschung e von Pflanzenarten vyhlazení rostlinných druhů
Ausmerzen s schlechter Königinnen likvidace nevhodných matek
auspressen vylisovat
Ausräumverhalten s der Honigbienen čisticí pud včel
ausreichende Reife des Honigs dostačující zralost medu
Ausreisser r ulétlý roj
Ausrottung e vyhubení
Aussehen s des Honigs vzhled medu
Aussenlade e vnější dáseň, galea
Aussenmilbe e vnější roztoč
Aussenreizfütterung e venkovní podněcovací krmení
Aussenschädling r venkovní škůdce
Aussenskelett s vnější kostra, ektoskelet
Aussenstand r kočovné stanoviště
Aussenverpackung e vnější balení
ausscheiden vyměšovat
Ausschlag r výmladek
ausschlüpfen líhnout se
ausschneiden die Altwaben vyřezávat staré plásty
ausschwelfen vysířit
Aussieben s přesívání včel přes mateří mřížku
Ausstattung e der Beute vystrojení úlu
Ausstellung e výstava
Auswertung e der imkerlichen Beobachtung vyhodnocení včelařských pozorování
Auswintern s přezimování, jarní práce ve včelstvech
Auswinterung e přezimování
Auswinterungsverluste e zimní ztráty
Auswirkung e des Bienenbefluges účinek náletu včel
Auswurf r exkrement, výkal
Ausziehbeute e úl zadovák se zasouváním
Ausziehvorrichtung e vytahovací zařízení
B Backen s mit Honig pečení s medem
↑nahoru↑ Backhonig r med na pečení
Backrezept e recept na pečivo
Baklerizid s baktericid
bakterielle Erkrankung e bakteriální nákaza
Ballonbürste e kartáč na balonové krmítko
Bannwabe e lákací plást
Bärenklau e paznehtík
Bärenklee r komonice
Bärenlauch r česnek medvědí, planý
Basalmembrane e bazální blána
Basilienkraut s bazalka
Bastardklee r jetel zvrhlý, jetel švédský
Baubiene e stavitelka
Bauerneuerung e obnova díla
Bauchmark s břišní páska nervová
Bauchschuppe e břišní šupinka, sternit
Baurahmenblätterbeute e úl listovák se stavebními rámky
Baurahmenfensterfuttertrog r okénkové krmítko se stavebním rámkem
Baurahmenwachs s vosk ze stavebního rámku
Baurähmchen s stavební rámek
Bautrieb r stavební pud
Bayerische Landesanstalt für Bienenzucht Bavorský zemský ústav včelařský
Bearbeitung e des Honigs zpracování medu
befliegen nalétávat (na květy)
Beflugsbeobachtung e pozorování náletu včel
Befruchtung e oplození
Befruchtungskasten r oplodňáček
begatten oplodnit
Begattung e oplození
Begattungsableger r oddělek s mladou matkou
Begattungsausflug r snubní prolet
Begattungskästchen s oplodňáček
Begattungsschlauch r penis
Begattungsvölkchen s malé včelstvo v oplodňáčku
Begattungszeichen s oplozovací znaménko
Begleitbiene e doprovodná včela
Begrünung e ozelenění
Behaarung r obrvení
Behandlung e ošetření
Behandlung e von Bienenstichen ošetření po včelích bodnutích
Bein s noha
Beirat r stálý poradce (včel. svazu D.I.B.)
Beisitzer r přísedící (ve vedení včel. svazu)
Bekämpfung e (der Varroatose) boj (proti varroáze)
Belegnachweis r chovný lístek matky
Belegstation e oplozovací stanice
Belegstelle e oplozovací stanice
Belegung e oplození
Benehmen s chování
Beobachtungsbericht r zpráva o pozorování
Beobachtungsstock r pozorovací úl
Bepflanzung e mit Gehölzen osázení dřevinami
Berberitze e dřišťál
Bergahorn r javor klen
Bergimker r horský včelař
Bergjohannisbeere e meruzalka alpinská
Bersimklee r jetel egyptský
Berufs und Erwerbsimkerbund e. V. Svaz včelařů z povolání a komerčních včelařů
Berufsimker r včelař z povolání
Berufsimkerei e komerční včelařství, včelařský závod
beruhigen uklidnit
Beruhigungs-Spray r uklidňovací postřik
Besamungsapparat r inseminační přístroj
Besamungserfolg r oplodňovací úspěšnost
Besamungskapillare e inseminační jehla
Besamungsspritze e inseminační stříkačka
Besänftigen s der Bienen uklidnění včel
Besenginster r janovec
Besenheide e vřes
Beschickung e von Ausstellungen obesílání výstav
beschnäbeln olizovat (matku)
Beschneiden s des Flügels sestřižení křídla
Bestäubung e opylení
Bestäubungsprämie e prémie za opylování
Bestäubungstüchtigkeit e opylovací zdatnost
bestiften klást vajíčka
betäuben omámit
Betriebskosten e provozní náklady
Betriebsweise e způsob hospodaření
betrillern olizovat (matku)
Bettlacher Krankheit e májovka způsobená pylem pryskyřníku
Beurteilung e von Rückständen posouzení residuí
Beute e úl
Beute e als Bausatz úl jako stavebnice
Beuten-Beschlagteile jednotlivé části kování úlu
Beutenfenster s okénko úlu
Beutenkette e řetěz včel v úlu
Beutenkissen s izolační polštářek v úlu
Beutenstapel r fronta úlů skládaných na sebe ve včelínu
Beutenzubehör s příslušenství k úlu
Beutner r lesní včelař (ve středověku)
Bevölkerung e včelstvo
Beweiselung e přidání matky
Bien r včelstvo
Biene e včela
Bieneaschabe e zavíječ voskový
bienenabschreckend odpuzující včely
Bienenameise e kodulka Mutilla europaea
Bienenauge s medovník
Bienenausstellung e včelařská výstava
Bienenbaum r babyka
Bienenbehandlung e ošetřování včel
Bienenblut s krev včely
Bienenbrot s plástový pyl
Bienenbürste e smetáček
Bienendichte e hustota včel
Bienenei e vajíčko včely
Bieneneinfuhrgesetz s zákon o dovozu včel
Bienenewachsgeruch r vůně včelího vosku
Bienenfalke r včelojed
Bienenfalter r zavíječ voskový
Bienenfangapparat r včelochyt
Bienenfeind r škůdce včel
Bienenfladen r včelí plást
Bienenflora e včelí květena
Bienenflug r včelí let, let včelstva
Bienenflucht e výkluz
Bienenforschung e včelařský výzkum
Bienenfrass r vlha
Bienenfreitränke napajedlo včel volně v přírodě
Bienenfresser r vlha
Bienenfutter s včelí potrava
Bienengattung e rod včel
Bienengefährdung e ohrožení včel
bienengefährlich nebezpečný pro včely
Bienengewirk s voštiny
Bienenhalter r včelař, chovatel včel
Bienenhaltung e chov včel
Bienenhandschuh r včelařská rukavice
Bienenharz s dluž, propolis
Bienenhaube e včelařská kukla
Bienenhaus s včelín
Bienenheide e rojovník bahenní
Bienenhonig r včelí med
Bienenhut r včelařský klobouk
Bieneninstitut s včelařský institut
Bienenjäger r lovec divokých včel
Bienenjahr s včelařský rok (od VII-VIII do VII-VIII příštího roku)
Bienenkasten r úl
Bienenkitt r dluž, propolis
Bienenkönigin e matka, královna, králka
Bienenkorb r košnice
Bienenkörbchen s zrnovka
Bienenkot r včelí výkaly
Bienenkraut s mateřídouška
Bienenkunde e apidologie, věda o včelách
Bienenkunststoffmagazin s nástavek z umělé hmoty
Bienenlaus e včelomorka
Bienenmarkt r tradiční včelí trh (v Holandsku)
Bienenmedikament s léčivo pro včely
Bienenmeise e sýkora modřinka
Bienenmeister r včelmistr
Bienenmilbe e roztoč parazitující na včelách
Bienenmörder r leknín bílý
Bienenmotte e zavíječ voskový
Bienenmuseum s včelařské muzeum
Bienenmütterchen s malovčelař, který často zbytečně zasahuje do včel
Bienenpaket s paketa včel
Bienenpest e hniloba plodu
Bienenpflanze e včelařská rostlina
Bienenrasse e plemeno včel
Bienenrecht s včelařské právo
Bienenrepellent s repelent na odpuzování včel
Bienenruhr e včelí úplavice
Bienenruss r vosk z buněk
Bienensachverständiger r včelařský znalec
Bienensaug r hluchavka
Bienenseuche e včelí nákaza
Bienenseuchenverordnung e nařízení o včelích nákazách
Bienenschaden r škody na včelách
Bienenschädling r škůdce včel
Bienenschleier r včelařský závoj
Bienenschöpfer r sběračka na včely
Bienenschutz r ochrana včel
Bienenschwarm r roj včel
Bienensitz r im Winter sezení včel v zimě
Bienensprache e řeč včel
Bienenstachel r včelí žihadlo
Bienenstand r včelník, včelnice
Bienenstaubblüten pl květ hluchavky (lékár.)
Bienenstich r včelí bodnutí
Bienenstock r včelí úl
Bienenstockständer r podstavec pro úly
Bienentanz r taneček včel
Bienentränke e včelí napajedlo
Bienentraube e hrozen včel
Bienentrichter r nálevka na včely
bienenungefährlich netoxický pro včely
Bienenvater r včelař (zastarale)
Bienenvergiftung e otrava včel
Bienenvolk s včelstvo
Bienenvölkerbesatzdichte e počet včelstev na plošnou jednotku
Bienenvölkerbestand r stav včelstev (statistika)
Bienenwaage e úlová váha
Bienenwabe e včelí plást (dělničina) protiklad trubčí plást
Bienenwachs s včelí vosk
Bienenwachs-Giesstechnik e technika odlévání s včelím voskem
Bienenwachskerze e svíčka ze včelího vosku, voskovice
Bienenwanderung e kočování včel
Bienenwanderwagen r vůz na kočování včel
Bienenweide e včelí pastva
Bienenweidepflanze e včelařská rostlina
Bienenweidewert r hodnota včelí pastvy
Bienenweisel r včelí matka
Bienenweiser r včelí matka
bienenwissenschaftliche Forschungsanstalt e včelařský vědeckovýzkumný ústav
Bienenwohnung e včelí obydlí, příbytek
Bienenwolf r květolib včelí
Bienenwurm r zavíječ voskový
Bienenzaun r ohrada, v jejíchž stěnách jsou pod přístřeškem úly
Bienenzehnte r desátek z včelstev
Bienenzeitung e včelařský časopis
Bienenzucht e chov včel
Bienenzuchtbedarf r včelařské potřeby
Bienenzuchtberater r poradce pro chov včel, chovatelský referent
Bienenzüchter r chovatel včel, včelař
Bienenzüchterverein r včelařský spolek
Bienenzuchtgerät s včelařské nářadí
Bienenzüchtung e plemenářství, šlechtění včel
Bienenzünsler r zavíječ voskový
biologische Halbzeit e biologický poločas
biotisches Potenzial biotický potenciál
Birke e bříza
Birnbaum r hrušeň
Blätterbeute e listovák
Blatthonig r medovicový med
Blattlaus e mšice
Blattschneidebiene e včela Megachile
Blattstiel r řapík
Blaubeere e borůvka
blauer Natterkopf hadinec
Blindwabe e neobsednutý plást
Blumenmehl s pyl
Blumenstetitgkeit e florokonstantnost
Blütenbildung e tvorba květů
Blütenhonig r květový med
Blütenmischpollen r květový smíšený pyl
Blütenpollen r květový pyl
Blütenstaub r květový pyl
Blütenstetigkeit e florokonstantnost
Blütezeit e doba kvetení
Bluthartriegel r svída krvavá
Blutvergiftung e otrava krve
Bodenbrett s dno
Bodenlüftung e spodní větrání
Bodenreiniger r nástroj na čištění dna
Borretsch r brutnák
Borste e chloupek
bösartige Faulbrut e mor plodu
Brachland s úbor
Braunelle e černohlávek
Breitwabe e širokonízký rámek
Brombeere e ostružina
Bruchweide e vrba křehká
Brust e hruď
Brustdrüse e hrudní žláza
Brustschild r sternum
Bruststück s hruď
Brut e plod
Brutamme e kojička, krmička
Brutaufzucht e odchov plodu
Brutbox r für Weiselzucht oplodňáček pro chov matek
Brutgeschäft s plodování
Brutkrankheit e choroba plodu
Brutmilbe e roztoč na plodu
Brutnest s plodové hnízdo
Brutpest e mor plodu, hniloba plodu
Brutpflegeinstinkt r pud péče o plod
Brutrahmen r plodový rámek
Brutraum r plodiště
Brutseuche e nákaza plodu
Brutschrank r inkubátor, líheň
Brutstop r zastavení plodování
Bruttafel e plodová tabule
Bruttopreis r hrubá cena
Brutwabe e plodový plást
Buckelbrut e hrhoplod
Buckfastbiene e buckfastská včela
Bügel r štítek (scutellum)
Buche e buk
Buchenblattlaus e Phyllapis fagi
Buchweizen r pohanka
Bürste e kartáček
Büschelkrankheit e růžkatost včel
Büschelschön s svazenka
C Carnica-Belegslation e oplodňovací stanice kraňky
↑nahoru↑ Carnica-Biene e kraňka
Carnicaimker r chovatel kraňky
Circadianrhytmik e cirkadiální rytmus
Cordovan-Test r test mutace kordovan
Cornea e rohovka
Coxa e kyčel
Creosot r kreozot
Crocus r krokus
Cubitalindex r loketní index
Cubitalindex-messung e měření loketního indexu
Cyclopenbiene e kyklopka
cyprische Biene e kypřanka
D Dadantbeute e Dadantův úl
↑nahoru↑ Dachlukenfenster in dem Bienenhaus vikýřové okénko na včelíně
Dachs r jezevec
Dämmstoff izolační látka
Dampfhobel r parní hoblík
Dampfwachschmelzer r tavidlo na tavení vosku parou
Darmfauna e střevní fauna
Darmflora e střevní flora
Darmkanal r střevo
Darmprobe e vzorek střeva
Darmseuche e nosematóza
Dathepfeife e Datheho fajfka k vykuřování
Dauerreizung e trvalé podněcování
Dauerwirkung e trvalý účinek
Deckbrett s stropní okénko
Deckel r víko
Deckelschildlaus e štítenka
Deckelung des Honigs e zavíčkování medu
Deckelwachs s vosk z víček
Deckschuppen der Drohnen krycí šupinky trubce
Deckwabe e krycí plást
Defoliant r přípravek na odlistování
Degustation e degustace
Desensibilisation e desenzibilace
Desensibilisierung e desenzibilizace
Desinfektion e desinfekce
deutsche Biene e německá včela
Deutscher Apitherapiebund Německý svaz apiterapie
Deutscher Imkerbund DIB Německý včelařský svaz
Dextrose e dextróza
Diagnose e diagnóza
diagnostische Untersuchung e diagnostické šetření
diamantene Regel e diamantové pravidlo
Diastase e diastáza
Dickdarm s tlusté střevo
Dickwabe e plást silnější než 25 mm
Dill r kopr
Dimorphismus r dimorfismus
Dinkelstroh r špaldová sláma
diploide Drohneneier e diploidní trubčí vajíčka
Distel r bodlák
Dominanz e dominance
Doppelbeute e dvojitý úl, dvoják
Doppelboden r dvojité dno
Doppelhybrid r dvojitý hybrid
Doppelkreuzung e dvojité křížení
Doppelraumüberwinterung e přezimování ve dvou nástavcích
Doppelsieb s dvojitý cedník
doppeltes Umlarven dvojité přelarvování
doppelwandige Beute e dvoustěnný úl
Dosenfütterung e krmení v dávkách
Dosis e dávka
Dost r dobromysl
Dotter r žloutek
Douglasie e douglaska
Douglastanne e douglaska
Drahten s der Rähmchen drátkování rámků
Drahtgeflecht s drátěné pletivo
Drahtrollenhalter r držák na kotouč drátu
Drahtspanner r napínač drátu
Dreietager r třínástavkový úl
Dreiraumbeute e třínástavkový úl
Dreiwabenbegattungskästchen s oplodňáček na tři plásty
Dreiwabenkasten r tříplástový úlek
Dreiweghybrid r třícestný hybrid
Dressur der Biene drezura včely
Drittländer r rozvojové země
Drohn r trubec
Drohnenabsperrgitter s mřížka na trubce
Drohnenanzucht e chov trubců
Drohnenbau r im Brutbau trubčí dílo v plodišti
Drohnenbau r im Honigraum trubčí dílo v medníku
Drohnenbrut e trubčí plod
drohnenbrütige Königin e trubcokladná matka
drohnenbrütiges Volk trubčicovité včelstvo
Drohnenfalle e trubcochyt
Drohnenmade e trubčí larva
Drohnenpflegevolk s včelstvo s přidanými trubci
Drohnenrahmen r trubčí rámek
Drohnensammelplatz r trubčí shromaždiště
Drohnenschlacht e vraždění trubců
Drohnensieb s trubcochyt
Drohnenvolks trubčí včelstvo
Drohnenwabe e trubčí plást
Drohnenzelle e trubčí buňka
Drohnenzucht e chov trubců
Dröhnerich e trubčí včelstvo
Drüse e žláza
Dufoursche Drüse e Dufourova žláza
Duftdrüse e vonná žláza
Duftempfindlichkeit e citlivost na vůni
Duftlenkung e řízení vůní
Düngung e hnojení
dunkle Biene e tmavá včela
Dünndarm r tenké střevo
Dünnschichtchromatographie u chromatografie tenké vrstvy
Durchfall r průjem
Durchgänge durch die Waben průchody plásty
Durchgangskäfig r průlezná klícka
Durchgehen eines Schwarms s ulétnutí roje
Durchlenzung e jarní vývoj včelstva, prohřátí jarním teplem
Durchschnitterstrag r průměrný výnos
Durchsicht e der Völker prohlídka včelstev
Dürre e sucho
Durstnot e neuhašená žízeň včelstva
Dysenterie r dysenterie, úplavice
E Efeu r břečťan
↑nahoru↑ EG/Bestimmung e stanovy ES
Eiablage e kladení vajíček
Eiablagerate r počet kladených vajíček
Eibildung e tvorba vajíčka
Eibisch r proskurník topolovka
Eierstock r vaječník
Eigenverbrauch r vlastní spotřeba
Eichenrindlaus e Lachnus roboriz
Eileiter r vejcovod
Einäugiger r cyklop
einbetteln vžebrávat se
einbringen přinášet
Einbürgerung e introdukce
Eindicken s des Honigs zhuštění medu
Eindrahträdchen s značkovací kolečko
Eindrückmaschine e zalisovávač mezerníků
einengen zúžit
einknäulen sevřít matku
einkreuzen vkřížit
einlöten zatavit
Einlöttraffo s zatavovací transformátor
einsetzen usadit
Einschiebebrett s přepážka
Einschlagen s eines Schwarms sklepání roje
einschliessen uzavřít matku do klícky
einsperren uzavřít matku do klícky
eintragen přinášet
Einwabenkästchen s EWK úlek s jedním plástem
einweiseln introdukovat matku
einwintern zazimovat
Einzelauge s omatidium
Eischlauch r vaječná rourka
Embryo r embryo
Emission e emise
Empfindlichkeit e citlivost
Enddarm r výkalový vak
Entdeckclungsmesser s odvíčkovací nůž
entdeckeln odvíčkovat
Entdeckelungsgabel e odvíčkovací vidlice
Entdeckelungsgefäss s odvíčkovací podnos, nádoba
Entdeckelungswachs s vosk z víček
entleeren vyprázdnit
Entnahme e der Honigwaben odběr plástů s medem
entweiseln odebrat matku, osiřet
Erblichkeit e dědičnost
Erdbeere e jahoda
erkaltete Brut e zastydlý plod
erkrankt onemocnělý
Erle e olše
Ernährung e výživa
Erstausrüstung e vybavení pro začátečníky
Ersticken s udušení
Erstschwarm prvoroj
erwachsenes Insekt dospělý hmyz
erweitern rozšířit
Erweiterungswabe e plást na rozšíření
Erziehervolk s chovné včelstvo
Esche e jasan
Esparsette e vičenec setý
Essigsäure e kyselina octová
Exkrement s exkrement
F Facettenauge s složené oko
↑nahoru↑ fächeln větrat
falsche Drohne e trubec z hrboplodu
Faltschleier r skládací závoj
Farbanstrich r nátěr barvou
Farbensinn r smysl pro barvy
Farbmesser r kolorimetr
Farbstoff r barvivo
Farn r kapradí
Faulbrut e hniloba plodu
Faulbrutschorf r příškvar
Fegling r smetenec
Feldahorn r babyka
Feldbiene e létavka
Femur r stehno
Fenchel r fenykl
Fermentation e kvašení
Fernstand r kočovné stanoviště
Ferse e tarsus,.chodidlo
Fersenbürste e pylový sběrný kartáček
Fersenhenkel r posunovač pylu
Fett s tuk
Fettkörper r tukové tělísko
Fettsäure e mastná kyselina
Fettzelle e tuková buňka
Feuchtigkeit e vlhkost
Fichte e smrk
Filz r plst
Filzbinde e obrvení zadečku
Findigkeit e schopnost vyhledávat pastvu
Flachs r len
Flug r let
Flugbrett s leták
Flugdauer e doba letu
Flügel r  křídlo
Flügeldecke e krytka
Flügelhäckchen s háček
Fluggeschwindigkeit e rychlost letu
Flughindernisbewältigung e zvládnutí překážek letu
Flugloch s česno
Fluglochbeobachtung e pozorování česna
Fluglochschieber r česnová zástrčka
Flugmuskel r létací sval
Flugrichtung e směr letu
Flugweite e dolet
Fluchtbrett s prkénko s výkluzem
Flüssig tekutý
Formensinn r smysl pro barvy
Forschung e výzkum
Frassbild s požerek
Freiaufstellung e von Beuten postavení úlů ve volnu
Freibau r dílo postavené na divoko
Fremdmilbe e cizí roztoč
Fremdstoffe e cizí látky
Frostlage e mrazová poloha
Frühjahrsbehandlung jarní ošetření
Frühjahrsschwindsucht e jarní oslabení
Frühtracht e časná snůška
Fruchtzucker r ovocný cukr
Fühler r tykadlo
Fühlerputzapparat r ústrojí k čištění tykadel
Füllrahmen r plást
Fungizid s fungicid
Füttern krmit
Futterrinne e krmný žlábek
Futterwabe e plást s krmením
G Gabelbein s furkula
↑nahoru↑ Gartenbau r zahradnictví
Gärung e kvašení
Gattung e rod
Gaumensegel s epifarynx
Geäder s žilkování
gedeckelte Brut e zavíčkovaný plod
Gehirn s mozek
Gehölze e dřeviny
Gehörsinn r sluch
Geissel e bičík
gekörtes Volk včelstvo s vyhodnoceným exteriérem
Geländefahrzeug s terénní vozidlo
Gelée royale s mateří kašička, želé royal
Gelenk s kloub
Gemülleuntersuchung e kontrola spadu na roztoče
Generationsintervall r interval mezi generacemi
Geruch r vůně
Geruchsausgleichgitter s mřížka na vyrovnání vůní
Geruchsinn r čich
Geschlecht s pohlaví
Geschlechtsbestimmung e určení pohlaví
Geschlechtsschuppe e krycí plátek
geschlossene Population e uzavřená populace
Geschmack r chuť
Geschmacksprüfung e chuťová zkouška
Gewährstreifen r záruční páska
Gheddawachs s vosk včel A. dorsata nebo A. florea
Giessform e forma na lití (svíček)
Gift s jed
Giftblase e jedový váček
Giftdrüse e jedová žláza
Giftgewinnung e získávání jedu, těžba jedu
Glaskörper r sklivec
Glossa e jazýček
Glucose e glukóza
Goldrute e zlatobýl
Götterbaum r pajasan žlaznatý
Grabwespe e kutilka obecná
griechische Biene e řecká včela
Griffel r čnělka
grosse Wachsmotte e zavíječ voskový
Grossimker r velkovčelař
Gurke e okurka
Gussform e forma na lití vosku
gutartige Faulbrut e hniloba plodu
H Honig r med
↑nahoru↑
CH chemische Identifikation e chemické určení
↑nahoru↑ Chemorezeptor r chemoreceptor
Chiasma s chiasma (zlom na chromosomu)
Chitin s chitin
Chitincuticula e chitinová kutikula
Chitinpanzer r chitinový krunýř
Chitinplatte e chitinová destička
Chloramphenikol r chloramfenikol
Chlorkohlenwasserstoff r chlorovaný uhlovodík
Chordotonalorgan s chordotonální orgán
Chorion s obal embrya
Christrose e čemeřice černá
Christusdorn r růže vinná
Chromosom s chromosom
chronische Paralyse e chronická paralýza
chronische Toxizität e chronická toxicita
Chylusmagen r mízní žaludek
I iberische Biene e iberská včela
↑nahoru↑ Igel r ježek
Igelkopf r bělotrn kulatohlavý
Imago e imago, dospělec, dospělý hmyz
Imker r včelař
Imkerausbildung e včelařské vzdělání
Imkerbeil s včelařská sekyra
Imkerei e včelařství
Imkereigerät s včelařský nástroj
Imkereiprodukt s včelařský výrobek
Imkerhandschuhe e včelařské rukavice
Imkerhonig r včelí med
Imkerhut r včelařský klobouk
Imkerlehrgang r včelařský kurs
Imkerliche Beobachtung e včelařské pozorování
Imkerliteratur e včelařská literatura
Imkerpfeife e včelařská fajfka
Imkerschaft e včelaři
Imkerschulung e včelařské školení
Imkerschutzkleidung r včelařský ochranný oděv
Imkerumfrage e anketa mezi včelaři
Imkerverein r včelařský spolek
Immenkäfer r pestrokrovečník včelový
Immergrün s brčál barvínek
indische Biene e indická včela
infizieren infikovat
Inhaltstoff r im Honig látka obsažená v medu
Inkarnatklee r jetel inkarnát
Inkubation e inkubace
Innenlade r lacinie
Innenlippe e epifarynx
Innenmilbe r roztoč Acarapis n woodi
Insekt s hmyz
Insektenblütler r entomofilní rostlina
Insektizid s insekticid
Insektizidresistenz e odolnost proti insekticidu
Insel Wight-Krankheit e akarinóza
Inselbelegstation e ostrovní oplodňovací stanice
Invasion e invaze
Invertase e invertáza
Inzucht e příbuzenská plemenitba
Isolierung e izolace
Italiener Biene e italská včela, vlaška
italienische Biene e italská včela, vlaška
J Jahresfarbe für das Zeichnen e roční barva pro značkování
↑nahoru↑ Jakobsleiter e jirnice modrá
japanische Biene e japonská včela
javanische Biene e javanská včela
Johannisbeere e rybíz
Johanniskraut s třezalka tečkovaná
Jungbiene e mladuška
Jungfernbau r panenské dílo
Jungfernhoning r panenský med
Jungfernschwarm r panenský roj
Jungfernwachs s panenský vosk
Jungfernzeugung e parthenogenese
Juvenilhormon s juvenilní hormon
K Käfig r klec, klícka
↑nahoru↑ käfigen dát do klícky
Kalkbrut e zvápenatění plodu
Kaltbau r studená stavba
Kandelung e krystalizace
Kandieren kandovat, krystalizovat
Kapbiene e kapská včela
Kärntner Biene e korutanská včela
Kaste e kasta
Kasten r úl
Katzenminze e šanta kočičí
Kauf r koupě
kaukasische Biene e kavkazská včela
Kerze e svíčka
Kerzen-Docht r knot do svíčky
Kiefer e borovice
Kinn s brada
Kittharz s propolis, dluž, tmel
Kittwachs s propolis, dluž, tmel
Klammer e háček, skoba
Klärung e čeření
Klee r jetel
kleine Wachsmotte e zavíječ malý
Kletterpflanze e popínavá rostlina
Klotzbeute e klát
Kohlensäure e kyselina uhličitá
Kokon r zámotek
Kombi-Anzug r kombinéza
Koniferen e jehličnany
Königin e matka, královna, králka
Königin-Abfanggerät s odchycovač matek
Königinnenfuttersaft r mateří kašička
Königinnenkäfig r klícka na matku
Königinversandkäfig r zasílací klícka na matku
Königinzelle e matečník
Kopfkapsel e dutina hlavy
Kopfschild r čelní štítek, clypeus
Korb r koš, košnice
Korbblütler r složnokvětá rostlina
Körbericht r uznávací protokol
Korbweide e košíkářská vrba
Kornblume e chrpa
Kornelkirsche e dřín
Körung e uznávací řízení
Kotblase e výkalový vak
krabbeln lézt
Krainerbiene e kraňka
Kralle e drápek
Krampe e háček, skoba
Krankheitserreger původce choroby
Krankheitsherd r ohnisko choroby
Kreuzblütler r křížokvětá rostlina
Kröte e ropucha
Kugeldistel e bělotrn
Kunstschwarm r umělý roj
Kunstwabe e mezistěna
Kürbis r tykev, dýně
L Labialdrüse e pysková žláza
↑nahoru↑ Labialtaster r pyskové makadlo
Labium s spodní pysk
Lagerbeute e ležan
Lähmung e ochrnutí
Lachgas s rajský plyn
Länderinstitut s včelařský ústav v Hohen Neuendorfu
Landrasse e plemeno včel žijící v příslušné zemi bez zásahů plemenářů
Langlebigkeit e dlouhověkost
Längsflugmuskel r podélný létací sval
Längswabe e šrokonízký rámek
Längswabenstellung e studená stavba
Larve e larva
Lavendel r levandule
Lebensdauer e délka života
Lebensweise e způsob života
legen klást
Legestachel r kladélko
Lehrwachs s základní proužek mezistěny
Leitfähigkeit e vodivost
Leitwachs s základní proužek mezistěny
Lerchensporn r dymnivka dutá
Leukozyt r leukocyt
Libelle e vážka
lichte Weite e vnitřní (světlý) rozměr
Linde e lípa
Lindenblattlaus e mšice Aphis tiliae
lmaginalscheibe e imaginální terčík
Lochen s děrování rámků
Löwenzahn r smetánka, pampeliška
Luftfeuchtigkeit e vlhkost vzduchu
Luftröhre vzdušnice
Luftsack r vzdušný vak
Lüftung e větrání
Lumen s lumen, světlost (vnitřní průměr)
Lüneburger Stülper r lüneburgská překlopná košnice
Lungenkraut s plicník lékařský
Luzerne e vojtěška
M Madagaskarbiene e madagaskarská včela
↑nahoru↑ Mädchenauge s krásnoočko
Magazinbeute e nástavkový úl
Magenmund r česlo
Maikrankheit e májovka
Maische e směs suchého cukru, medu a vody
Majoran r dobromysl
Malpighisches Gefäss Malpighiova žláza
Mandelbaum r mandlovník
Mandibulardrüse e mandibulární žláza
männlich samčí
Märzbecher r bledule jarní
Mastdarm r výkalový vak
Maxilartaster r čelistní makadlo
Maxille e čelist
Medikament r lék
Mehlprobe e zkouška moukou
Mehrfachzucker r složený cukr, polysacharid
Mehrkosten e vícenáklady
Mehrwertsteuer e daň z přidané hodnoty
Meise e sýkora
Melanose e melanoza
meldepflichtige Krankheit e choroba, která se musí hlásit
Meloekäfer r majka
Membrane membrána
Mendelsche Vererbungsregeln e Mendelovy zákony dědičnosti
Mesenteron s žaludek
Mesothorax r středohruď
Met r medovina
Metathorax r zadohruď
Mikropyle e mikropyle
Milbe e roztoč
Milchsäure e kyselina mléčná
Mischling r míšenec
Missbildung e deformace
Mittel s přípravek
Mittelbrustring r středohruď
Mitteldarm r žaludek, středohruď
Mittelprüfstelle e zkušebna přípravků
Mittelwand e mezistěna
Mittelwandgussform e forma na odlévání mezistěn
Mobilbau e rozběrné dílo
Mobilbeute e úl s rozběrným dílem
Mohn r mák
Mohnbiene e samotářka Osmia papaverina
Mooshummel e čmelák mechový
Mörderbiene e zabijácká včela
Mortalität e mortalita, úmrtnost
Mörtelbiene e maltářka zední
Munddarm r přední část zažívacího traktu
Mundwerkzeuge e ústní ústrojí
Muster s vzorek
Mutation e mutace
Mutterkornpilz r paličkovice nachová
Muttervolk s mateřské včelstvo
Mykose e mykóza
N Nacken r šíje
nahoru nackter Schwarm r paketové včely
Nadelhölzer e jehličnany
Nährstoffangebot s nabídka živin
Nahrungsbrei r krmná kašička
Nahrungssuche e vyhledávání potravy
Nährzelle e vyživovací buňka
Nacharbeit e dodatečná práce
Nachauflaufbehandlung e postemergentní ošetření
Nachbarschaft e sousedi
Nachfrage e poptávka
Nachkommenprüfung e zkouška potomstev
Nachkongress-Ausflug r pokongresový výlet
Nachschaffungszelle e náhradní matečník
Nachschau e der Königin orientační prohlídka matky
Nachschwarm r poroj
Nachsommerpflege e péče o včelstvo v podletí
Nachziehen s tichá výměna matky
Napfschildlaus e mšice lekanie
Narbe e blizna
Nassanoffsche Drüsen Nassanovy žlázy
Natterkopf r hadinec
Naturalrechnung e naturalní evidence
Naturprodukt r přírodní produkt
Naturschutz r ochrana přírody
Nebenauge s jednoduché oko
Nebenkörper r corpora allata
Nebenwirkung e vedlejší účinek
Nebenzunge e pajazýček
Nektar r nektar
Nektarabsonderung e vylučování nektaru
Nektarium s nektarie
Nektarmessung e měření nektaru
Nektarpflanze e nektarodárná rostlina
Nektarspender r nektarodárná rostlina
Nektartracht e medová snůška
Nestgeruch r vůně včelstva
Netzauge s složené oko
Netzhaut e sítnice
(sich) niederlassen usadit se
Normalmass-Rähmchen s rámek normální míry
Nosemaseuche e nosematóza
Notschwarm r hladový roj
Nut e drážka
Nymphe e nymfa
O Obenflugloch s horní česno
nahoru obere Innenlippe epipharynx
Oberhaut e epidermis
Oberkiefer r horní čelist
Oberlader r úl horem přístupný
Oberlippe e horní pysk
Oberschenket r stehno
Obstanlage e ovocný sad
Obstbau r pěstování ovoce
Obstblütenhonig r med z ovocných dřevin
Obstgehölze e ovocné dřeviny
Ohren am Rähmchen ouška na rámku
Ohrwurm r škvor
Ochsenauge s blešník
Ochsenzunge e pilát
Okulierkäfig r školkovací klícka
Ölkäfer r majka
Ölweide e hlošina
Orientbiene e včela Apis cypria, A. syriaca, A. meda
Orientierungsflug r orientační let
Österreichischer Imkerbund Rakouský svaz včelařů
Ovizid s ovicid, přípravek ničící vajíčka
P Paarung e páření
nahoru Paketbienen paketové včely
Pappel e topol
Paralyse e paralýza
Parasit r parazit
Parthenogenese e partenogeneze
Penis r penis
Perga e plástový pyl
persische Biene e iránská včela
Pestwurz e devětsil
Pferdebohne e bob obecný
Pfingstrose e pivoňka
Pfirsichbaum r broskvoň
Pflanzenschutz r ochrana rostlin
Pflegevolk s dochovné včelstvo
Pharynx r hltan
Phazelie e svazenka
Pheromon s feromon
Pigment s pigment
Pilz r houba
Pilzkörper r houbovité tělísko
Pilzkrankheit e houbová choroba
Pollen r pyl
Pollenanlyse e pylová analýza
Pollenersatz r náhrada pylu
Pollenfalle e pylochyt
Pollenhöschen s rousek, rouska
Pollenkamm r pylový hřeben
Pollenkonservierung e konzervace pylu
Pollenkorn s pylové zrno
Pollenpflanze e pylodárná rostlina
Pollenpresse e pylové klíštky
Pollensammeln s shromažďování pylu
Pollenspender r pylodárná rostlina
Präpuppa e napřímená larva
Prätarsus r poslední chodidlový článek
Preisgestaltung e tvorba cen
Preisliste e ceník
Presshonig r lisovaný med
Probe e vzorek
Prothorax r předohruď
Puderzucker r práškový cukr
Punktauge s jednoduché oko
Puppe e kukla
Puppenhäuschen s zámotek
Puppenhemd s košilka
Putzbiene e čistička
Putzscharte e strigilis, hřebínek k čištění tykadel
Putztanz r čisticí tanec
Putztrieb r čisticí pud
Q quaken kvákat
nahoru Quartiermacher r ubytovatelka
Querbau teplá stavba
Querflugmuskel r nepřímý vertikální létací sval
Querwabenstellung e teplá stavba
Quetschen s der Bienen rozmačkání včel
Quetschhahn tlačka
Quirlschildlaus e puklice smrková
R Raas s zbytky vosku, staré plásty
nahoru Rähmchen s rámek
Rainfarn r vratič
Randvolkeffekt r efekt okrajového včelstva
Rankmade e housenka zavíječe
Raps r řepka
Rasse e plemeno, rasa
räuber loupit
Räuber r lupička
Räuberei e loupež
räubern loupit
Rauchapparat r dýmák
Räuchermittel s prostředek na zadýmování
räuchern zadýmovat
Regel e der 40 Tage pravidlo 40 dní
Reifung e zrání
Reinbegattung e čistokrevné páření
reine Rasse e čistá rasa
reinigen čistit
Reinigungsausflug r pročistný let
Reinzucht e liniový chov
Reisebericht r cestovní zpráva
Reizfütterung e podněcovací krmení
Rektaldrüse e rektální žláza
Restvolk s vyrojené včelstvo, mateřák
Retina e sítnice
Retinula e retinula
rezessiv ustupující, recesivní
Riechlappen r čichový lalok
Riesenbärenklau r bolševník
Riesenbiene e včela zlatá
Ring r segment
Ringfalte e vrátníková chlopeň
Ringkorb r kruhová košnice
Robinie e robinie, akát
Röhrchenbrut e rourovitý plod
Rosenmalve e proskurník
Rosmarin r rozmarýna
Rosskastanie e kaštan koňský, jírovec
Rotklee r jetel luční
Rübenzucker r řepný cukr
Rückengefäss s hřbetní céva
Rückenschuppe e tergit
Ruhr e úplavice, dysenterie
Rührsatb r dřevěné míchadlo
Rundbrief r oběžník včel. svazu
Rundmade e stočená larva
Rundtanz r kruhový tanec
Rüssel r sosák
Russtaupilz r čerň listová
Rüster r jilm vaz
S Sackbrut e virová nákaza
nahoru Sachverständige r znalec
Saitenorgan s strunkové ústrojí
Salbei e šalvěj
Salweide e jíva
Samen r semeno
Samenblase e semenný váček
Samenblase e der Drohne chámový vak
Samenfaden m spermie
Samenschlauch r spermální rourka
Sanddorn r rakytník
sanft mírný
Sauerbrut e hniloba plodu
Sauerdorn r dřišťál
Saugen s sání
Saugrüssel r sosák
Seimhonig r med získaný ohřátím plástů
Selbstherstellung  samovýroba
Senf r hořčice
Seuche e infekce
Schaber r rozpěrák
Schadenskommission e škodní komise
Schädling r škůdce
Schaft r násadec tykadla
Schaum r pěna
Scheibenhonig r plástový med
Scheitel r temeno
Schenkelring r příkyčlí
Schieber r zástrčka
Schied s přepážka
Schild r štít
Schilden s štítek
Schimmelpilz r plíseň
Schirmdach s přístřešek
Schlehdorn r trnka
Schleuder e medomet
Schleuderhonig r vytočený med
schleudern vytáčet, vymetat
Schlund r hltan
Schlunddrüse a hltanová žláza
Schmarotzerhummel e pačmelák
schmelzen tavit
Schneebeere e pámelník
Schorf r příškvar
Schwänzeltanz r osmičkový tanec
Schwarm r roj
Schwarmträgheit e nerojivost
Schwarmtrieb r rojový pud
Schwarzdorn r trnka
Schwarzwurz e kostival
Schwefelkohlenstoff r sirouhlík
Sickerhonig r vykapaný med
Sinneshaars smyslové chloupky
Sinneskegel r smyslový kužel
Sonnenblume e slunečnice
Sonnenwachsschmelzer r sluneční tavidlo vosku
Spätbrüter r včelstvo s pozdním začátkem
Spättracht e pozdní snůška
Speicheldrüse e slinná žláza
Speiler r košnicová loučka
Spinndrüse e snovací žláza
Spinne e pavouk
Spore e spóra
Sprosspilz r pučenka
Spurbiene e ubytovatelka
Stachel r žihadlo, žahadlo
Stachelbeere e angrešt
stachellose Bienen bezžihadlové včely
Stammkunde r stálý zákazník
Stampfhonig r lisovaný med
Stand r včelnice
Stärke e škrob
Staubbeutel r prašník
stechen bodat
Stechginster r hlodáš
Stechlust r bodavost
Stechpalme e cesmína
Stechwut e bodavost
Steinbrut e zkamenění plodu
Steingarten r skalka
Sterberate e úmrtnost
Sterilisierung e sterilizace
sterzeln větrat s vypouštěním vůně
Stigma s průduch
Stich r bodnutí
stille Umweiselung e tichá výměna matky
Stirnauge s jednoduché oko
Stock r úl s včelstvem
Stockbiene e mladuška
Stockmeisel r rozpěrák
Streckmade e napřímená larva
Stückwabenhonig r strdí
Stülperr překlopná košnice
stutzen zastřihovat
Suchbiene e slídilka
summen bzučet, hučet
surren bzučet
T Tanne e jedle
nahoru Tanz r taneček
Tarsus r chodidlo
Taster r makadlo
Tasthaar s smyslové brvy
Tastsinn r hmat
taube Brut e hluchý plod
taubes Ei hluché vajíčko
Tauhonig r medovice
tellische Biene e severoafrická černá včela
Thorax r hruď
Thymian r mateřídouška, tymián
Thymol s thymol
Toment s tomentum, obrvení zadečku
Totenkopf r smrtihlav
Totenkopfschmetterling r smrtihlav
Totenkopfschwärmer r smrtihlav
Trachee e trachea, vzdušnice
Tracheole e tracheola
Trachtbiene e létavka
Trachte snůška
Trachtkrankheit e intoxikace potravou
Tränke e napajedlo
Traube e hrozen
Traubenzucker r hroznový cukr
Trester r výtlačky
Trieb r pud
Triebfütterung e podněcování
Trockenmauer e suchá zeď
trommeln bubnovat
Trommelschwarm r vybubnované včelstvo
Tropfhonig r vykapaný med
Trophalaxis e trofalaxe, výměna potravy a informací mezi včelami
tüten týtat
U überbevölkert převčelen
nahoru Überführung e přeměna
Überhitzen s des Honigs přehřátí medu
überwintern přezimovat
Ulme e jilm
Umhängen s převěšení
umlarven přelarvovat
Umlarvlöffelchen s přelarvovací lžička
Umstülpung e vychlípení
Umtragen s des Honigs přenášení medu
Umwandlung e přeměna
Umweiselung e výměna matky
Umwelt e prostředí
unbebrütete Waben plásty, ve kterých nebyl plod
unbegattet neoplodněná
ungeschützte Lage nechráněná poloha
Unkrautvertilgungsmittel s herbicid
unreif nezralý
Unterernährung e podvýživa
Unterkiefer r čelist
Unterkinn s podbradek
Unterlippe e spodní pysk
Untersatz r nástavek
Untersuchung e šetření, vyšetřování, prohlídka
V Vagina e pochva
nahoru Varietät e varieta
Veilchen s fialka
ventral břišní
Verbrauch r spotřeba
Verdauung e zažívání
verdeckelt zavíčkovaný
Vereinigung e von Völkern spojení včelstev
Verengung e des Flugloches zúžení česna
Vererbung e dědičnost
Verfälschung e padělání
verfliegen zalétnout
Verflüssigen s des Honigs ztekucení medu
Vergissmeinnicht s pomněnka
Verhängung e kopulace
Verhonigen s des Brutnestes zamedování plodového hnízda
verhungern uhynout hladem
verkitten tmelit
Verkühlung der Brut zachlazení plodu
Verpuppung e zakuklení
Versandkäfig r zasílací klícka
verseuchen zamořit
verschimmelte Waben zplesnivělé plásty
Versicherung r pojištění
Versuch r pokus
Verwandlung e přeměna
Virus r virus
Volks včelstvo
Volksstimmung e nálada včelstva
vollkommene Verwandlung e dokonalá proměna
Vorbeugungsmassnahme e preventivní opatření
Vordach s přístřešek
Vorderbrustring r předohruď
Vorderdarm r přední část zažívacího traktu
Vorlagern s vyléhávání
Vorliegen s vyléhávání
Vorrat r zásoba
Vorschwarm r prvoroj
Vorspiel s prvý výlet mladušek
W Waage e váha
nahoru Waagstock r úl na váze
Wabe e plást
Wabendicke e tloušťka plástu
Wabengasse e ulička mezi plásty
Wabenhonig r plástový med
Wabenmeisel r rozpěrák
Wabenohr s ucho rámku
Wabenrahmen Lockkasten r roják
Wabenstetigkeit e sezení na plástech
Wabenzange e včelařské kleště
Wache e stráž
Wachsdrüse e voskotvorná žláza
Wachsertrag r výnos vosku
Wachsgewinnung e získávání vosku
Wachsmotte e zavíječ voskový
Wachsschmelzer r tavidlo vosku
Wachsschüppchen s vosková šupinka
Wachsspiegel r voskové zrcátko
Wachsverfalschung e padělání vosku
Wachszange e pylové kleště
Waldameise e lesní mravenec
Waldbestand r lesní porost
Waldtrachtkrankheit e černá nemoc
Wanderbienenzucht e kočovné včelařství
Wanderimker r kočovný včelař
Wanderlehrer r učitel včelařství
Wandern s mit Bienen kočování se včelstvy
Wandertechnik e technika kočování
Wange e líce
Warmbau r teplá stavba
Wasserhaushalt r vodní režim
Wasserjungfer e vážka
Wasserträger r nosička vody
Wasserzerstäuber r rozprašovač vody
Wegerich r jitrocel
weiblich samičí
Weide e vrba
Weiderich r kyprej vrbice
Weisel r matka, královna
Weiselbecher r mistička
Weiselkäfig r přidávací klícka
weiselloses Volk bezmatečné včelstvo
Weiselnäpfchen s mistička
weiselrichtig s matkou
weiselunrichtig bez matky
Weiselzelle e matečník
Weiselzucht e chov matek
Weissdorn r hloh
Weissklee r jetel plazivý, bílý
Wertzahlen e für Nektar und Pollen (1 -gering, 2 -gut, 3- sehr gut,
4- nur ausnahmsweise)
čísla nektarodárnosti a pylodárnosti (1 -nepatrná, 2-dobrá, 3-velmi dobrá, 4-jen výjimečně)
Wespe e vosa
Wespenstich r bodnutí vosou
Wicke e vikev
Widerhacken r vratizoubek
widerstandsfähig odolný
Widerstandskraft e gegenüber Bienenkrankheiten odolnost proti včelím chorobám
Windblütler r větrosnubná rostlina
Windel e podložka na dně úlu
Wintergemüll s zimní spad
Wintergrünöl s libavkový olej
Winterling r talovín
Wintersitz r zimní sezení
Wintertotenfall r celkový počet včel uhynulých v zimě
Wintertraube e zimní hrozen
Winterverlust r zimní ztráta
Wirrbau r stavba na divoko
Wolkenkratzerstock r mrakodrapový úl
Würger r ťuhýk
X
nahoru
Y
nahoru
Z Zahntrost r zdravínek
nahoru Zeidlerei e včelaření
Zeichenfarbe e barva značky
Zeichnen s značkování
Zelle e buňka
Zellwand e stěna buňky
Ziest r čistec
Zuckerlösung e cukrový roztok
Zügel r uzdička
Züchter r chovatel, šlechtitel
Zuchtkönigin e chovná matka
Zuchtmaterial s plemenný materiál
Zuchtstoff r plemenivo
Zulassung e von Tierarzneimitteln povolení veterinárních přípravků
Zunge e jazýček
zusetzen přidat
Zwergbiene e včela květná
Zwiebel e cibule
Zwischendarm r česlo
Zwitter r gynandromorfní včela
Zwitterbiene e gynandromorfní včela
Zyklop r kyklopská včela
zyprisch kyperský
Aktualisiert ( Montag, den 08. März 2010 um 14:20 Uhr )  

Kontakt & Anfrage

Kontaktdaten
Martin Vrátník
Souběžná 65/11
CZ-350 02  Cheb
Handy.: +420 603 488 800
E-Mail:
Skype: pylorus
Kontaktieren Sie mich auch via Skype

O nás

Sample Images
Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec. Et id, duis sit arcu. Amet adipiscing tus maas imperdiet.
Navigace: Titelseite Übersetzungen und Dolmetschen DE-CZ Imker-Wörterbuch